•  

   

  Nová, prehľadnejšia a aktuálnejšia stránka školy sa nachádza tu.

   

  Staršie školské dokumenty:

  Inovovaný školský vzdelávací program

  Školský vzdelávací program

  Školský výchovný program

  Školský poriadok

  Školský poriadok v ŠKD

  Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy v školskom roku 2015/2016

  Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch školy v školskom roku 2014/2015

  Zmluvy a faktúry

  Žiadosť o prijatie do základnej školy pri prestupe z inej školy

  Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov