Základná škola sv. Jozefa v Hlohovci

           Pribinova 35, 920 01 Hlohovec                

Tel. číslo, Fax: 033 / 74 235 72, 0911204485

                                              E-mail: skola@zspribhlo.edu.sk                                                                                     

                                                                                                                                 2% dane Hymna školy

posledná aktualizácia 16.6.2016

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave si dovoľujeme Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého a opakujúceho sa výskytu vírusových hnačiek na škole bude dňa 17.6.2016 prerušený výchovno-vzdelávací proces, z dôvodu dezinfekcie priestorov školy.

 • Výsledky súťaží v školskom roku 2015/2016 tu.

 • Detský divadelný súbor Ľalia a ich "Vymenená princezná"

  I.časť

  II.časť

  autor: p. Šilhár

    Od 15.4.2016 budeme mať na škole Obraz Božieho milosrdenstva ... viac

   

 • Vážení rodičia, aj tento rok môžete poukázať 2% dane našej škole:

                  Názov: Rodičovské združenie Základnej školy sv. Jozefa

                  Sídlo: Pribinova 35, 920 01 Hlohovec

                  Právna forma: Občianske združenie

                  IČO: 37989553

  Ďakujeme.

   

 • Výsledky Testovania piatakov T-5 tu

  Výsledky Komparo 2015/2016. tu

                 ZŠ sv. Jozefa hľadá poskytovateľa služieb na zorganizovanie školy v prírode s týmito požiadavkami:

  • termín jún

  • rekreačné stredisko s penziónom, príp. chatkami na 5 dní/4 noci

  • strava 5 krát denne

  • zabezpečenie kvalifikovaného zdravotníka a lekárničky 24 hodín denne

  • možnosť krytej telocvične v areáli

  • zabezpečenie plaveckého výcviku v znení smernice 6/2009 o organizovaní plaveckého výcviku pre žiakov základnej školy

  • animačný program zameraný na rozvíjanie emocionálnej inteligencie, interpersonálnych a intrapersonálnych kompetencií

  • edukačné aktivity na zameranie environmentálneho vzdelávania

  • certifikát o ukončení plaveckého výcviku

  Záujemcovia môžu zasielať svoje ponuky na adresu skola@zspribhlo.edu.sk

                                                                                             

  ZŠ sv. Jozefa hľadá poskytovateľa služieb na zorganizovanie lyžiarského výcviku s týmito požiadavkami:

  • termín 10.-16.1.2016

  • 2-3 lôžkové izby s oddelenými toaletami pre chlapcou a dievčatá na chodbách, so zabezpečením stravy v budove ubytovania

  • zabezpečenie spoločenskej miestnosti

  • zabezpečenie miestnosti pre duchovné cvičenia a každodennú sv. omšu

  • vo vzdialenosti max. 300m od ubytovania kostol

  • rozdelené ubytovanie - na jednom poschodí chlapci, na druhom poschodí dievčatá

  • svah s vlekom v blízkosti max. 300 m od ubytovania

  Záujemcovia môžu zasielať svoje ponuky na adresu skola@zspribhlo.edu.sk

  Certifikát solventnosti, ktorý radí našu školu medzi stabilné, seriózne a spoľahlivé spoločnosti, ktoré si plnia všetky záväzky a povinnosti voči štátu. tu

  Hodnotenie škôl INEKO  a krásne umiestnenie našej školy v rámci Trnavského kraja (8. miesto) nájdete tu

  Žiadosť o prijatie žiaka na základnú školu pri prestupe z inej školy  TU

  Chcete vedieť, akí sme boli úspešní v školskom roku 2014/2015? klik

   

  Na hodine literatúry sme čítali rozprávky...... klik

   

  Vďaka patrí aj pani učiteľkám a pánom učiteľom za to, ako sa venujú našim deťom.

  ..................................

   

  Vzácna návšteva na našej škole. Kuk

  Školský vzdelávací program

  Školský výchovný program

  Hodnotenie a klasifikácia žiakov

  Školský poriadok v ŠKD

  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2014/2015

  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2013/2014

  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2012/2013 

  Školský poriadok

  Projekt: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách využitím  elektronického testovania - Zmluva

  Zmluvy a faktúry