Základná škola sv. Jozefa v Hlohovci

           Pribinova 35, 920 01 Hlohovec                

Tel. číslo, Fax: 033 / 74 235 72, 0911204485

                                              E-mail: skola@zspribhlo.edu.sk                                                                                     

                                                                                                                                 2% dane Hymna školy

posledná aktualizácia 23.8.2017

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

  Školské dokumenty:

  Inovovaný školský vzdelávací program

  Školský vzdelávací program

  Školský výchovný program

  Školský poriadok

  Školský poriadok v ŠKD

  Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy v školskom roku 2015/2016

  Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch školy v školskom roku 2014/2015

  Zmluvy a faktúry

  Žiadosť o prijatie do základnej školy pri prestupe z inej školy

  Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov